Aplikácia neZávislosť anonymne meria čas trávený na mobile a v jednotlivých aplikáciách. Prehľadne zobrazuje denný, týždenný, celkový graf a ponúka aj test internetovej závislosti, otáčaciu kartu odporúčaní, zápisník radostí a starostí, časovú stopku, motivačnú skupinu či funkciu zdieľania a exportu údajov. Aplikácia má preventívno-informatívny účel, nestanovuje diagnózu používateľov.

Stiahnuť a inštalovať aplikáciu do mobilu cez Google Play je možné tu:

Grafy

Základné Grafy v aplikácii sú štyri. Nad nimi sa nachádza čas trávený online v konkrétnom dni v tvare hodiny:minúty. Ak má deň poznámku v Zápisníku, tak sa zobrazuje aj krátka textová informácia. Okrem toho je v hornej lište ikona Návratu na aktuálny deň, ikona Zdieľať a Menu.

Pod hlavičkou sa nachádza prvý graf zobrazujúci 7 najdlhšie používaných aplikácií dňa. Nemerajú sa len tie, ktoré sa v Nastavení vypnú. Červenou farbou je zvýraznená aplikácia, na ktorej máte nastavenú Stopku.

Rada pre radikálne zníženie celkového času je odinštalovanie aplikácií, ktoré berú najviac času. Naozaj ich potrebujeme? Máme odvahu ich odinštalovať?

Druhý graf je denný – 24 hodinový online čas. Slúžiť môže aj na sledovanie kvality spánku.

Tretí graf zobrazuje týždeň (7+1 deň) a farebne zvýrazňuje radosti (zelená) a starosti (červená) zo Zápisníka. V tomto grafe sa dá jednoducho porovnávať napríklad pondelok s predchádzajúcim pondelkom a podobne.

Posledný graf dopĺňa celkovú informáciu o online čase od dňa inštalácii aplikácie do súčasnosti s trendovou linkou a maximálnou hodnotou. Červenou priamkou sa zobrazuje Stopka na celkový denný limit, ak je nastavený.

Zápisník

Používateľ sa pomocou Zápisníka môže spoznať v krajných situáciách, kedy sa internet stáva únikom zo sveta problémov, stresov, konfliktov či nudy. Naopak môže pripomenúť, ktoré offline aktivity prevážili nad tými online. Zápisníkom sa jednoducho zaznamenajú radosti (zelená farba) a starosti (červená farba). Záznam by mal obsahovať výstižne a stručne opísanú príčinu dosiahnutia najnižších a najvyšších časov. Dôvodom výkyvov môžu byť napríklad: choroba, nuda, hádky s rodičmi či priateľmi, rozchod alebo športové aktivity, výlety do prírody, dovolenka pri mori, randenie v novom vzťahu, vybitý mobil či nefunkčný roaming. Mnohých asi prekvapí ako úzko súvisí online a offline život. Sú to vôbec dva rozdielne svety?

Sú choroby, ktoré sa nám nepravidelne vracajú. Nie je to spôsobené spánkovým režimom? Aj na to možno odpovie Zápisník.

Stopka

Stopka nastavuje limit celkového času používania mobilu alebo času používania konkrétnej aplikácie. Názorný graf zobrazuje dosiahnuté extrémne hodnoty. Práve na tie odporúčame funkciou stopky zamerať a vrcholy “odrezať”. Pri nedodržaní limitu máme možnosť Stopku ignorovať, posunúť upozornenie o 5 minút, zavrieť aplikáciu alebo radikálnu odinštaláciu. Výber je len na nás!

Test závislosti od internetu

Test závislosti od internetu slúži na rýchle a jednoduché zistenie približnej úrovne nadmerného užívania internetu. Výsledkom sú 3 úrovne: zelená, oranžová a červená. Kde podobne ako na semafore je zelená bezpečným výsledkom, kde používanie mobilu je pod kontrolou a vzťah k internetu nemá príznaky závislosti. Naopak červená znamená, že internet sa stáva vážnym problémom a mala by sa vyhľadať odborná pomoc. Pre “oranžových” je aplikácia asi najužitočnejšia lebo sa nachádzajú medzi neZávislosťou a eZávislosťou. Online život sa im začína vymykať z rúk. Dúfame, že projekt práve im pomôže sa lepšie spoznať a zmeniť. Po teste sa automaticky vytvorí ďalšia pomôcka a to Otáčacia karta.

Otáčacia karta

Otáčacia karta na jednej strane opisuje súčasný stav používateľov a na druhej, čo majú spraviť, aby sa zmenili, otočili. Prvýkrát sa vytvorí po vyplnení Testu závislosti. Pozadie súčasného stavu je sivé, smutné, prázdne, bez života, s pahýľmi stromov. Pozadie opačnej strany karty je farebné, veselé a plné života. Aký je náš život sivý, či farebný?

Export

Export slúži na zaslanie základných informácií vrátane osobného Zápisníka ďalšej osobe, ktorou môže byť kamarát, rodinný príslušník, odborník v oblasti závislostí. Každý z nich môže pomôcť v snahe mať online život vo vlastných rukách. Pozor, Zápisník obsahuje informácie osobného charakteru. Zvážte, komu ich exportujete. V budúcnosti sa postupne doplnia aj ďalšie údaje najmä pre odborníkov v oblasti závislostí.

Skupina


Funkcia Skupina je spojenie dvoch a viacej používateľov aplikácie do „hráčského“ tímu. Vytvárajú skupinovú dynamiku v rámci súťaženia o najnižší online čas. Každý deň sa zobrazí celkový online čas hráčov v skupine aj s ich poradím. Za prvé miesto sa získáva 1 bod, za ostatné 0.

Ďalšia tabuľka zobrazuje celkový čas a poradie od vytvorenia skupiny. Súťažiť a vzájomne sa motivovať k znižovaniu online času trávenom na internete sa môže priateľ s priateľkou, rodič s dieťaťom, kamaráti či napríklad spolužiaci v škole.

Zdieľanie

Zdieľanie umožňuje preposlanie základných grafov bez osobných informácií zo Zápisníka na sociálne siete. Okrem šírenia posolstiev projektu sa tak môže ísť druhým ľuďom aj za príklad.