ODBORNÉ KONTAKTY PRE REGIÓNY

Sme v aktívnom dialógu s mnohými odborníkmi v oblasti liečby nelátkových závislostí, vrátane online závislostí. Ak sa Vám alebo Vášmu blízkemu online aktivity vymkli spod kontroly, kontaktujte odborníka v regióne. Pomôže Vám zorientovať sa v ťažkosti a možných riešeniach, aby ste mali život opäť vo vlastných rukách.

BRATISLAVA

MUDr. Anna Kováčová
Psychiatrická ambulancia, Poliklinická časť
Limbová 1, 833 40 Bratislava
02 / 59371 -189

PhDr. Jana Žemličková, PhD.
Sanatórium AT
Osuského ul. č. 10, 851 03 Bratislava
02 / 622 46 466
sanatoriumat@gmail.com

KOŠICE

MUDR. Katarína Ackermanová, primár
Detská psychiatrická liečebňa, n.o. Hraň
Hraň 447, 076 03 Hraň
0948 / 010 580
lekari@dplhran.sk

RUŽOMBEROK

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
0918 / 722 051
holdos@gmail.com

ŠÚTOVO

MUDr. Marcela Sarnovská
Liečebňa RIEKA – centrum pre liečbu drogových závislostí
Na vodopád č.54, 038 54 Šútovo
043 / 429 50 71
marcelasarnovska@gmail.com

BANSKÁ BYSTRICA

MUDr. Ludvík Nábělek,
Mgr. Vladimíra Čekelová

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
048 / 414 53 64
lnabelek@nspbb.sk
vladimira.cekelova@gmail.com

LUČENEC

Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD.
Samostatná zdravotnícka prax v odbore poradenská psychológia
Dukelských hrdinov 1261/9, 984 01 Lučenec
0907 531 431
poradenskapsychologicka@gmail.com

ŽILINA

MUDr. Anna Skottová
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Krankas, s.r.o.
Bratislavská ul., 010 01 Žilina
041 / 507 15 20
krankas@krankas.sk
annaskottova@gmail.com

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Oddelenie závislostí Psychiatrickej liečebne Bohnice
www.drnespor.eu
drnespor@gmail.com