neZavislost.sk je súčasťou projektov eSlovensko o.z. (Zodpovedne.sk, Ovce.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, Nehejtuj.sk, NoProblemos.sk, MatFilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk…), ktorých cieľom je vzdelávanie, prevencia, ochrana detí a mládeže na Slovensku. eSlovensko od svojho vzniku v roku 2002 získalo viac ako 30 slovenských a medzinárodných ocenení.

Výstupom projektu neZavislost.sk je:

  • Mobilná aplikácia
  • Informačný portál
  • Výskumná činnosť
  • Vytvorenie siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch

Komu je projekt určený?

  • Používateľom mobilov a internetu. Pre nich je určená androidová mobilná aplikácia, ktorá má informatívno-preventívny cieľ. Pomáha k sebapoznaniu a získaniu rovnováhy medzi časom tráveným online a offline.
  • Odbornej verejnosti, ktorej aplikovaný výskum prinesie informácie o rizikových, sociálnych faktoroch a predispozíciách k závislostiam a návykovému správaniu používateľov. Projekt je prínosom pre psychiatrov, psychoterapeutov, psychológov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych terapeutov, sociálnych pracovníkov a ďalších.
  • Širokej verejnosti, ktorej internetový portál neZavislost.sk prináša užitočné informácie, odporúčania a odbornú pomoc. Projekt pomáha rodičom, rodinám, školám, štátnym inštitúciám, súkromnému, tretiemu sektoru či médiám porozumieť novodobému fenoménu online závislostí.

Po projektoch Nehejtuj.sk či Kybersikanovanie.sk, ktoré sa tiež venovali ohrozeniam internetu, mala byť neZavislost.sk rutinná úloha. Postupom času sme ale zistili, že „eZávislosť“ je zložitejšia problematika. Projekt sa rozšíril o ďalších odborníkov, medzinárodné štúdie a vývoj mobilnej aplikácie.

Nadmerné používanie internetu má so závislosťami od drog, alkoholu či cigariet veľa spoločného ale v niečom sa aj líši. Ak je v jedných závislostiach kľúčová abstinencia, pri internete sa uplatniť nedá. Skôr by sme teda nadmerné používanie internetu mohli prirovnať k priberaniu na váhe. Chcete schudnúť? Nemusíte hneď zomrieť od hladu a úplne prestať jesť. Stačí ak zmeníte svoj životný štýl, začnete sa zdravšie stravovať či pridáte trochu pohybu.

Jednou z pomôcok na meranie úspešnosti diét je osobná váha. Síce sama od seba nespôsobí, že schudnete ale na druhej strane vám pomôže vyhodnotiť úspešnosť či efektivitu vášho snaženia. Má to ale aj svoje negatíva. Každý deň vidieť ako sa váha iba pomaly znižuje potom stúpa a opäť klesá, nemusí byť tá správna motivácia. Pri mnohých diétach sa dokonca ani neodporúča pravidelne sa vážiť. Prílišné kontrolovanie prináša do života stres a spôsobuje ďalšie ťažkosti. Preto sme sa rozhodli vyvinúť aplikáciu, ktorá by mala aj iné funkcie ako len obyčajné meranie. Okrem grafov najpoužívanejších aplikácií dňa, prehľadu denného, týždenného a celkového času tráveného na internete sme do našej “váhy” pridali: Zápisník, Stopku, Test závislosti, Otáčaciu kartu, Zdieľanie, Export či funkciu motivačná Skupina.

 

Kontakty

eSlovensko Bratislava
Zámocká 18
811 01 Bratislava
Slovenská republika
Web: eSlovensko.sk
Email: eslovensko@eslovensko.sk