Výzva všetkým školám na Slovensku. Zapojte sa do projektu Bezinternetu.sk

Mesiac Bezinternetu.sk

V rámci celosvetovej iniciatívy Deň bezpečného internetu pripravilo OZ eSlovensko projekt Bezinternetu.sk. Hlavným cieľom bolo ukázať, že aj bez mobilov či televízie sa dá plnohodnotne a dokonca zdravšie žiť.

Mesiac Bezinternetu.sk si ako pilotná škola vyskúšala Základná škola v Kráľovej pri Senci, ktorá už dvanásť rokov svojim žiakom používanie mobilných zariadení reguluje. Pre túto dobu nie je bežné, aby sa žiaci vzdali mobilov a internetu v škole aj v súkromí. Deti to prijali ako výzvu a pomohlo to škole aj rodičom. Odporúčam, aby si projekt Bezinternetu.sk vyskúšali aj na ďalších školách, tvrdí riaditeľka ZŠ Kráľová pri Senci Darina Deáková. Počas vyhodnotenia vyhodnotenia projektu Bezinternetu.sk privítala na pôde pilotnej školy autorov projektu z OZ eSlovensko, vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a zástupcov žiakov.  

Podstatou projektu Bezinternetu.sk nie je zakazovať. Naopak, ponúka návod ako dobrovoľne obmedziť vplyv digitálneho prostredia, alebo na istý čas žiť úplne bez neho. “Vychádzame zo skúseností z rôznych krajín sveta. Nadmerné používanie informačno-komunikačných technológií, vrátane mobilov a internetu je rastúcim zdravotným a spoločenským problémom,” vysvetlila odborníčka na mediálnu gramotnosť Nataša Sláviková z OZ eSlovensko a pokračovala: “Výsledky ukazujú, že menej internetu prispelo k pozitívnej zmene správania detí, k emocionálnej pohode v rodinách, rovnako k väčšej komunikácii medzi deťmi, rodičmi či súrodencami.”

Podpredseda vlády SR Richard Raši, ktorého úrad prevzal nad projektom záštitu si myslí: “Rozumné využívanie digitálnych médií je v 21. storočí nevyhnutné. Deti žijú v digitálnej dobe a život bez mobilov, tabletov či počítačov si už niektoré nevedia ani predstaviť. Z môjho pohľadu je preto dôležité im ukázať, že digitálne technológie sú dobrým pomocníkom, ale zlým pánom. Po mesiaci offline si uvedomia nielen to, o čo, o aké informácie a bežné súčasti života prichádzajú, ale aj to, že keď sa nehrajú celé popoludnie hry, nachádzajú nových kamarátov a nové zážitky.”

Zo žiakov ZŠ Kráľová pri Senci sa dobrovoľne zapojilo do projektu 23 % žiakov. Z toho 63 % dievčat a 37 % chlapcov. Z celkového počtu zapojených žiakov 69 % vydržalo celý mesiac, 21 % žiakov tri týždne, 5 % žiakov dva týždne a 5 % žiakov jeden týždeň. Podľa rodičov sa až 79 % detí viac venovali aktívnym činnostiam. Viac kníh a časopisov čítalo 69 % detí, 64 % viac komunikovalo s rodičmi a viac sa hralo so súrodencami, 60 % sa zapájalo viac do domácich prác, 60 % malo viac pohybu a športu a 43 % sa viac venovavalo umeleckým a kreatívnym činnostiam. Rodičia sa vyjadrili aj k používaniu mobilných zariadení v školskom prostredí. Za úplný zákaz sa vyjadrilo až 81% z nich, rovnako 81 % rodičov nesúhlasilo s ich používaním v školských jedálňach, 74 % by nepovolilo ich používanie v školských klubov a 62 % by nepovolilo ich používanie počas prestávok.  

Okrem vstupných a výstupných dotazníkov si deti zaznamenávali svoje pocity a myšlienky do denníkov. “Tento mesiac ma naučil veriť samej sebe. Myslím, že ľudia sú úžasní, keď niečo nájdu. Nie na internete, ale sami v sebe,” zapísala si deviatačka Daniela. “Mesiac Bezinternetu.sk mi potvrdil, že aj život bez mobilu, alebo tabletu je rovnako úžasný,” poznačila si Tereza a siedmačka Veronika napísala: “Prečítala som omnoho viac kníh, bola som oveľa viac vonku so psom. Mesiac bez internetu by mali vyskúšať všetky deti v mojom veku.” 

Zapojiť sa do projektu Bezinternetu.sk je možné pomocou kontaktného emailu mesiac@bezinternetu.sk. Školy, ktoré budú najaktívnejšie, získajú ocenenie, pozvánku na dlho očakávaný film “Kto je ďalší?”. “Dej je inšpirovaný skutočnými príbehmi mladých ľudí zo Slovenska, Kanady a Ruska, ktorých internet priviedol až na hranicu života a smrti,” povedal režisér filmu Miro Drobný.

Viac informácii o projekte nájdete na www.bezinternetu.sk

eSlovensko o.z.

Projekt realizuje nezisková, mimovládna organizácia eSlovensko, ktorá sa zaoberá najmä primárnou a sekundárnou prevenciou, vedou, výskumom a neformálnym vzdelávaním na Slovensku. Inováciami a moderným jazykom pracuje s deťmi a mládežou, ponúka im vedomosti z oblastí, ktoré slovenské školstvo svojimi osnovami nepokrýva. Reaguje na aktuálne potreby spoločnosti a efektívne ich tlmočí mladej generácii. Prostredníctvom ústredného portálu Zodpovedne.sk učí používať internet zodpovedne, kriticky, tvorivo a bezpečne. eSlovensko je súčasťou európskej siete Safer Internet Center, zabezpečuje aj bezplatnú linku Pomoc.sk na čísle 116 111 a linku Stopline.sk. Zastupuje Slovensko v niekoľkých medzinárodných organizáciách, ako sú INSAFE, INHOPE. Medzi najúspešnejšie projekty eSlovensko patria: Zodpovedne.sk, Ovce.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, Nehejtuj.sk, Noproblemos.sk, Matfilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Nezavislost.sk. V roku 2017 otvorilo prvé slovenské Centrum prevencie internetovej závislosti podľa vzoru amerického Center for Internet Addiction alebo liečebno-výskumných centier v Nemecku, Veľkej Británii, Holandsku a Číne. V roku 2019 uvedie eSlovensko do kín celovečerný film „Kto je ďalší?“ venovaný internetu. eSlovensko získalo za svoje projekty vyše 30 ocenení v zahraničí a na Slovensku. (eslovensko@eslovensko.sk)

Read More

neZavislost.sk centrum prevencie internetovej závislosti prináša prvé výsledky

Bratislava, 9. marca 2017 eSlovensko v rámci projektu neZavislost.sk centra prevencie internetovej závislosti vytvorilo mobilnú aplikáciu neZávislosť. Mesiac od spustenia má androidová aplikácia 1574 stiahnutí. Aplikácia neZávislosť anonymne meria aktívny čas používania mobilného telefónu, čo predstavuje najmä využívanie internetu a aplikácií v mobile. Majitelia smartfónov si ju môžu bezplatne stiahnuť z Google Play na adrese: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.inloop.eslovensko

Priemerný denný online čas všetkých používateľov aplikácie neZávislosť je 3 hodiny, najdlhší čas používania mobilu bol 17 hodín za deň.

Aplikácia má preventívno-informatívny účel, nestanovuje diagnózu používateľov. Prehľadne zobrazuje denný, týždenný, celkový graf a ponúka aj test, otáčaciu kartu odporúčaní, zápisník radostí a starostí, časovú stopku, motivačnú skupinu či funkciu zdieľania a exportu údajov. Aplikácia pomáha k sebapoznaniu a hľadaniu rovnováhy medzi časom tráveným online a offline.

Výsledkom testu nadmerného používania internetu môže byť zelená, oranžová a červená úroveň. Zelená farba znamená, že používanie internetu v mobile je pod kontrolou, bez príznakov závislosti. Pri oranžovej sa môžu vyskytovať začínajúce problémy s používaním internetu a inštalácia aplikácie neZávislosť môže byť veľmi užitočná. Červená farba informuje, že sa už vyskytujú problémy s nadmerným používaním internetu a mala by sa vyhľadať pomoc odborníka. Aktuálne čísla slovenských používateľov testu sú: zelená úroveň 89,3%, oranžová 10,3% a červená 0,4%.

Z ďalších anonymizovaných údajov používateľov aplikácie vyberáme dva príklady dosiahnutých dlhších časov strávených na internete v mobile v priebehu jedného dňa, a to 17 hodín a 13 hodín. Ich čas sa prerozdelil medzi aplikácie Youtube (4-6 hodín), eVysledky (4 hodiny), Tipsport SK (3 hodiny) a ďalšie aplikácie s oveľa kratšími časmi. „Aplikácie, s ktorými strávili používatelia v týchto dvoch príkladoch najviac hodín ilustrujú fakt, že závislosť sa môže meniť z jednej formy na druhú alebo kombinovať. Raz je to nadmerné sledovanie videí na Youtube a online tipovanie (eVysledky, Tipsport SK), inokedy napríklad hranie počítačových hier a alkoholizmus,“ povedal Miro Drobný, autor aplikácie neZávislosť.

Aplikácia neZávislosť obsahuje aj funkciu Stopky, ktorá je určená na upozornenie a obmedzenie času strávenom na konkrétnej aplikácii. Desatina prípadov jej použitia končí dobrovoľným zavretím aplikácie. 0,3% používateľov si problémovú aplikáciu dokonca odinštaluje. Ďalšie dáta sa postupne analyzujú a budeme ich prinášať nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť. Projekt chce byť prínosom pre psychiatrov, psychoterapeutov, psychológov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych terapeutov, sociálnych pracovníkov a ďalších, ktorí sa stretávajú s problémovými používateľmi internetu. Pomáhať chce tiež rodičom, rodinám, školám, štátnym inštitúciám, súkromnému, tretiemu sektoru či médiám porozumieť novodobému fenoménu eZávislostí.

Cieľom projektu je okrem mobilnej aplikácie neZávislosť aj informačný portál www.nezavislost.sk, výskumná činnosť o problematike online závislostí a vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch.

neZavislost.sk je súčasťou projektov eSlovensko o.z. (Zodpovedne.sk, Ovce.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, Nehejtuj.sk, NoProblemos.sk, MatFilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk…), ktorých cieľom je vzdelávanie, prevencia, ochrana detí a mládeže na Slovensku. eSlovensko od svojho vzniku v roku 2002 získalo viac ako 30 slovenských a medzinárodných ocenení.

Projekt neZavislost.sk vznikol v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty.

 

Read More

Na Slovensku vzniká Centrum prevencie internetovej závislosti neZavislost.sk

Bratislava, 7.2. 2016  Pri príležitosti medzinárodného Dňa bezpečného internetu 7. februára 2017 eSlovensko o. z. otvorilo neZavislost.sk centrum prevencie internetovej závislosti.

Cieľom projektu je mobilná aplikácia neZávislosť, informačný portál www.nezavislost.sk, výskumná činnosť o problematike online závislostí, vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch.

“Z výskumov na Slovensku vieme, že 2 – 3% používateľov internetu sú zavislí od určitej online aktivity. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia 15 – 30 rokov, častejšie chlapci, ako dievčatá. V projekte sa zameriame najmä na používateľov internetu, u ktorých sa môže, ale nemusí, závislosť rozvinúť. Život im preteká ako piesok, medzi prstami. Budeme sa snažiť pomôcť všetkým, ktorí chcú svoje problematické, nadmerné používanie internetu dostať opäť do vlastných rúk,” povedal Miro Drobný, prezident eSlovensko.

“Vítame vznik centra, ktoré môže zohrať významnú rolu v predchádzaní vzniku online závislostí u mladých. Aby sme spojenie informácií, výskumu, poradenstva a klinickej praxe s možnosťami technológii, ktoré súčasná doba prináša, dokázali využiť vo svoj prospech a nemuseli riešiť negatívne dôsledky v zariadeniach nášho typu. Aplikácia neZávislosť pomáha sebapoznaniu, posilneniu dobrých vlastností a spoznaniu svojich limitov. Je to kľúčové v liečbe závislostí a najlepšia cesta prevencie,” dodáva Vladimíra Čekelová, II. Psychiatrická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosvelta, Banská Bystrica.

Súčasťou projektu neZavislost.sk bol aj workshop, v ktorom vystúpili odborníci najmä z oblasti psychológie, sociológie a pedagogiky. Centrum vzniklo v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty.

 

 

Read More